5 Uitgangspunten voor een slimme & mooie toekomst

Om onze visie uitdrukking te geven streven we naar een samenleving met de volgende uitgangpunten:
1) Het Schone en het Ware verenigd: partij voor cultuur & wetenschap
2) Wie het weet mag het zeggen: een sterkere wetenschap
3) De kunsten vormen het fundament voor onze beschaving en ontwikkeling
4) Koester pluriformiteit: benut de rijkdom van verschillen
5) Vrijheid in gebondenheid

Lees hier ons manifest.

1) Het Schone en het Ware verenigd: partij voor cultuur & wetenschap
Om te komen van visie tot een nieuwe beweging voor een slim en mooi NL zet PALLAS in op twee pijlers, namelijk cultuur, waaronder de kunsten, en de wetenschap. Immers, tussen het werk van een wetenschapper en een kunstenaar bestaat veel verwantschap. Ze delen passie als belangrijke drijfveer, en creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid zijn cruciaal . We denken hiermee Nederland anders, naar de menselijke maat en duurzaam vorm te geven en verder te brengen.

2) Wie het weet mag het zeggen: een sterkere wetenschap
In het postmoderne tijdperk telde lang positie boven kennis. Maar met een mening kunnen we grote economische en maatschappelijke problemen niet bestrijden. Kennis, professionaliteit, vakmanschap en verbeelding zijn noodzakelijk om uitdagingen als klimaat, milieu, vergrijzing en migratie de hand te bieden. 

3) De kunsten vormen het fundament voor onze beschaving en ontwikkeling
Kunst en cultuur zijn geen hobbies, maar vormen het fundament van onze beschaving en ontwikkeling. Ondanks dat de Nederlandse kunst- en cultuursector van een hoog niveau is, verdienen kunsten- en cultuurmakers meer waardering en een betere maatschappelijke positie. 

4) Koester pluriformiteit: benut de rijkdom van verschillen
Nederland is een multiculturele maatschappij geworden. En jarenlang heeft Nederland ingezet op het verkleinen van verschillen tussen mensen. Maar we geloven dat dat niets ongelijker is dan ongelijken gelijk te behandelen. PALLAS kiest juist voor waardering en benutting van verschillen. Pluriformiteit biedt vooral kansen als benutting van verscheidenheid aan perspectieven, kennis en idee├źn. Pluriformiteit stimuleert immers juist eigen initiatief, autonomie, eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en leren. Verschil maken door het verschil te benutten.

5) Vrijheid in gebondenheid
PALLAS gelooft in eigen initiatief, vrijheid en verantwoordelijk van het individu. Eigen initiatief in de wijk, eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en ontplooiing met een overheid die kansen biedt. Maar onder het postmoderne gesternte is vrijheid behoorlijk uit de hand gelopen. De ontevreden mens is geschapen. Vrijheid is een strijd van de individuele mening tegen de objectieve kennis van de wetenschap en tegen de verbeelding van de kunsten geworden. 
PALLAS gelooft dat rechten zoals het recht op vrijheid samen gaan met plichten. Jegens elkaar en de samenleving zoals solidariteit en betrokkenheid. Een meer actieve en verantwoordelijke overheid organiseert de basisinfrastructuur zoals onderwijs, zorg, energie en mobiliteit en reguleert een betere balans tussen overheid en marktwerking. Regels beperken de vrijheid, maar geven ons ook richting en veiligheid en stimuleren tegelijkertijd dialoog, creativiteit, discipline en vertrouwen.

Lees hier ons manifest (concept).