Over PALLAS

We zijn
PALLAS verwijst naar Pallas Athene, de godin en beschermvrouwe van de wijsheid, de wetenschap en de schone kunsten.
We zijn een groep in wording. Uit de kunsten, uit de wetenschap, uit de politiek en media. Allemaal streven we naar een slimmer en mooier NL.

We streven na
Een slimmer en mooier Nederland. Dat beogen wij van PALLAS. Een Nederland waar we door kennis uit de wetenschap én verbeelding van de kunsten  – in een artsciocratie (arte + scio) – streven naar een beter welzijn en geluk voor iedere burger in ons land. PALLAS wil mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021!

Lees hier ons manifest (concept).

Lees hier ons boek ‘Artsciocratie. Antwoord van kunst & wetenschap op de postmoderne samenleving’

Beschavingscrisis
We spreken over een beschavingscrisis door de dominante focus op welvaart die ten koste gaat van het welzijn van mensen. Terwijl we grote vraagstukken als klimaat, milieu, vergrijzing en migratie niet kunnen oplossen met enkel welvaart en de individuele mening, maar enkel met kennis, verbeelding én een verantwoordelijke overheid. Onze visie: een wijzer en mooier Nederland.

Een nieuwe Renaissance
We willen werken aan een wijzer en mooier Nederland door een sterkere positionering en inzet van de kunsten en de wetenschap. We geloven dat het tijd is voor een nieuw perspectief op onze samenleving. Een nieuwe Renaissance die steunt op kennis, creativiteit en verscheidenheid van mensen. Een beweging die contact, betrokkenheid en nieuwsgierigheid met en van mensen centraal stelt, gesteund door actieve begeleidende, regulerende én beschermende overheid.

Rijnlands
Hoewel we ons niet direct beroepen op ideologische uitgangpunten , streven we onmiskenbaar naar een samenleving naar Rijnlands idee met kenmerken als minder markt, maar een grotere invloed van de publieke sector, klein binnen groot (gemeenschapszin, solidariteit en vertrouwen) en focus op vakmanschap en verbeelding als belangrijke kenmerken. Een samenleving die humanistisch is en op de menselijke maat is georganiseerd. Waarin de mens in al zijn verschijningsvormen – ongeacht herkomst, geloof en opleiding – centraal staat. Met de rijkheid aan verschillen maken we juist het verschil!

Bruto National Geluk
We streven naar welzijn, uitgedrukt in Bruto Nationaal Geluk (BNG), net als Bhutan en Nieuw Zeeland. Dat betekent onder andere streven naar sociale ondersteuning, vrijgevigheid en de vrijheid in het maken van levenskeuzes. Door kennis en verbeelding, via kunst en wetenschap, streven een naar een wijzer en mooier Nederland.

Lees hier ons manifest (concept)